Apie mane

2003- 2014 m. Vilniaus universitete studijavau ir darbe taikiau įprastus gydytojo darbo metodus. Paraleliai, 2011-2014 m. podiplominėse studijose išmokau Kognityvinės elgesio terapijos metodų (ang. CBT- cognitive behavioral therapy), kurie puikiai papildė kasdienę praktiką. Šios patirtys suformavo pagrindą tolimesniam darbui psichikos sveikatos srityje.

Su EMDR terapija pirmą kartą susidūriau prieš daugiau nei dešimtmetį. Tuo metu pasaulyje ši psichoterapijos rūšis jau gyvavo dvidešimt metų.  Vis tobulėjanti, akivaizdžiai efektyvi, todėl greitai  populiarėjanti EMDR terapija  darė perversmą Potrauminio streso sutrikimo (ang. PTSD) gydyme.

2020 m. Dr. Philp Manfield seminare sužinojau naujovių apie atminties darbo procesus, išmokau FLASH technikos, tapau vienas pirmų šios iš technikos specialistų. Akivaizdus naujųjų psichoterapijos technikų efektyvumas ir privalumai paskatino toliau domėtis atminties rekonsolidacijos procesais. 2022m. dalyvavu pažengusiųjų FLASH terapeutų mokymuose. Nuo 2022 m. dalyvauju Lietuvos traumų psichologijos asociacijos organizuojamuose EMDR specialistų mokymuose. Esu I lygio EMDR terapeutas. Toliau tobulėju, konsultuojuosi su kolegomis ir mokytojais link emdr-europe.org akreditacijos.

Mindaugas Gurevičius,

emdrterapeutas.lt